KOSZENIE TRAWY

Koszenie jest podstawowym zabiegiem w pielęgnacyjnym trawnika. Regularne koszenie poprawia kondycję trawy, zwiększa zagęszczenie darni i zapobiega występowaniu chorób.

Koszenie trawników powinno odbywać się regularnie, najlepiej raz w tygodniu, aby nie dopuścić do rozrastania się i kwitnienia traw. Zabieg ten zapobiega zachwaszczeniu trawników. Koszenie trawników przed zimą to ważna czynność, która pozwala przygotować ogród do następnego sezonu.

Wykonujemy koszenie trawników, że zbiorem pokosu, a także metodą wykorzystującą mulczowanie.

Koszenie możemy wykonywać w ramach abonamentu oraz interwencyjnie. Usługę świadczymy w ogrodach przydomowych, terenach infrastruktury miejskiej i halach produkcyjnych.

Zobacz także